Panuto: Pag-aralan at suriin ang mga sumusunod na sitwasyon: Sitwasyon 1 Laging hinihintay ni Luis ang oras ng uwian upang makasama ang kaniyang mga kaibigan sa isang internet cake na

Panuto: Pag-aralan at suriin ang mga sumusunod na sitwasyon:
Sitwasyon 1
Laging hinihintay ni Luis ang oras ng uwian upang makasama ang kaniyang mga kaibigan sa isang internet cake na malapit sa kanilang paaralan. Sa mga araw na nagmamadali siya, lagi niyang kinakausap ang kaniyang kaibigan na pasingitin siya sa pila upang di na maghintay at pumila nang matagal. Sa tuwing siya ay pumupunta sa mall, tumatambay siya sa isang sikat na kapehan upang doon manigarilyo at makigamit ng wifi. Sa mga araw na umuulan ay maaga siyang nagigising upang manood ng balita upang malaman kung may pasok o wala. Mas marami ang oras na ginugugul niya sa pakikipagpalitan ng mensahe sa Facebook at Twitter kaysa sa pagbabasa ng kaniyang mga aklat at mga aralin. Dahil hindi pa sinasabi ang araw ng pagsusulit may nakausap na siyang kamag-aral na magpapakopya sa kaniya. Lagi siyang pinapayuhan ng kaniyang mga magulang na gumamit ng mga salitang po at opo sa tuwing makikipag-usap sa mga nakatatanda sa kaniya, kilala man niya ito o hindi. Madalas siyang nagpapaiwan sa bahay tuwing araw ng lingo upang mabigyang laya na mapakingan niya nang malakas ang mga awiting ayaw pakinggan ng kaniyang magulang.

Sitwasyon 2
Galit na galit ka sa kapit-bahay mo na anak ng konsehal sa inyong barangay dahil nakuha niya ang trabaho na sana ay dapat mapunta sa iyo. Alam mong mas kuwalipikado ka kaysa sa kaniya kung pinag-aralan at kakayahan ang naging sukatan. Inireklamo mo siya sa inyong alkalde dahil sa palagay mo, ito ay hindi makatarungan at sistemang palakasan ang pinairal. Naging negatibo ang pag-uusap ninyo. Sa sobrang galit mo napagsalitaan mo nang di kanais-nais na salita ang inyong alkalde. Sa iyong pag-uwi, di maalis ang galit na iyong nararamdaman at di mo napansin ang pagpalit ng kulay pula ng traffic light sa daan kaya nahuli ka ng traffic enforcer. Sa pagnanais na di maabala, kinausap mo ang nanghuli sa iyo na pag-usapan na lang ito at sinabi mong pamangkin ka ng isa sa mga kasama nila.

Sagutan ang sumusunod na katanungan. ndi dapat bababa sa limang (5) pangungusap.
1. Nangyayari ba ito sa totoong buhay ang mga sitwasyong nailahad? May pagkakaugnay ba ito sa iyong buhay bilang mag-aaral, miyembro ng pamilya at mamamayan ng bansa sa kabuuan? Ipaliwanag.
2. Ano-ano ang mga kilos na ginagawa ng mga karakter na nagpapamalas ng hindi pagpapakita ng pagmamahal sa bayan?
3. Marapat o hindi ba marapat na tularan ang kanilang ginawa? Patunayan ang iyong sagot.
4. Bakit nga ba kahit sa simpleng gawi ay dapat ipakita natin ang pagmamahal sa bayan? Paano mo ipapakita ang pagmamahal mo sa bayan? Isalaysay

Do you need us to help you on this or any other assignment?


Make an Order Now
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *